Politica in domeniul Calitatii

DECLARAŢIA DE POLITICĂ
ÎN DOMENIUL CALITĂŢII

„INTROSCOP” SA consideră calitatea ca fiind prioritară pentru serviciile oferite clienților săi, dar și pentru managementul intern al proceselor.

Pornind de la faptul că un client fidel constituie rațiunea noastră de a exista, dorim să satisfacem cerințele și așteptările clienților noștri, respectând în același timp reglementările legale și realizarea obiectivelor pe care ni le-am propus. Directorul General al “INTROSCOP” SA își asumă întreaga responsabilitate pentru a face cunoscută, înțeleasă și aplicată politica în domeniul calității.

Satisfacția clientului este punctul central al activității noastre!

În acest scop am stabilit un sistem de management al calității, conform standardului internațional ISO9001:2015, IATF16949:2016, în cadrul căruia operează toate procesele cerute pentru realizarea produselor.

În acest sens, Directorul General al „INTROSCOPSA stabilește ca elemente ale politicii în domeniul calității următoarele:

  • Menținerea funcțională a sistemului de management al calității, la nivelul întregii structuri a societății, conform cu prevederile standardelor ISO9001:2015 si IATF16949:2016, sistem care să asigure atingerea obiectivelor în domeniul calității și îmbunătățirii continue a sistemului de management al calității implementat;
  • Utilizarea managementului calității pentru îmbunătățirea continuă a produselor furnizate de „INTROSCOPSA clienților săi, folosind prevederile și recomandările aplicabile din standardul ISO9001:2015, IATF16949:2016 si cerintele specifice ale clientilor.
  • Asigurarea unei comunicări continue cu clienții și analiza informațiilor de feed-back pentru evaluarea satisfacției acestora;
  • Informarea și motivarea pentru calitate a întregului personal al „INTROSCOPSA; asumarea responsabilităților referitoare la calitate de către personalul de conducere și execuție din „INTROSCOP SA”;
  • Asigurarea aplicării principiului «zero defecte», deci «totul trebuie bine făcut de prima dată și de fiecare dată»;
  • Analiza corespunderii continue a politicii și obiectivelor la cerințele pieții și conjucturile ce apar;
  • Instruirea și evaluarea continuă a personalului pentru a asigura calificarea acestuia la nivelul exigențelor solicitate.

Prin politica în domeniul calității și obiectivele aferente, Directorul General al „INTROSCOP” SA, împreună cu întreg personalul societății urmăresc satisfacerea deplină a așteptărilor clienților în condiții de eficiență economică și satisfacție profesională.

Director General

Data: 25.01.2017