Posturi Vacante

 1. Muncitor În Producerea Cablajelor Auto

  MUNCITOR ÎN PRODUCEREA CABLAJELOR AUTO

  Departament Producere Cablaje Auto

  RESPONSABILITĂȚI:

  Asamblarea calitativă și cantitativă a cablajelor electrice.

  CERINȚE:

  • Abilități de citire, atenție, îndemînare;
  • Aptitudini de a învăța;
  • Aptitudine fizică care permite activitatea în picioare.

  Program de lucru:

  Luni- vineri (rotație săptămînală)

  Schimbul I   – 7:15-15:45

  Schimbul II – 16:00-00:30

  Schimbul III – 00:30-07:30 (unele sectoare).

  OFERIM:

  • Transport organizat;
  • Școlarizare pentru profesia de legător filoane cabluri și conductori;
  • Pachet salarial și social complet;
  • Condiții de muncă la standarde europene.

  Completați formularul de angajare și expediați-l:

  Formularul de angajare îl găsiți la sediu str. Meșterul Manole, 20, sect. Ciocana, îl solicitați de la pază sau îl puteți descărca accesînd aici cuvîntul ”Formular”.

  Resurse Umane

  Tel.: 0 22 47 23 51

  Tel.: 0 22 47 61 76

  Tel.: 0 22 47 24 96

  www.introscop.md

 2. Inginer Tehnolog

  INGINER TEHNOLOG

  Departament Producere Cablaje Auto

  RESPONSABILITĂȚI:

  Proiectarea și elaborarea sistemelor inginerești pentru desfășurarea procesului de producție în condiții de siguranță, în mod eficient și cu un cost rentabil.

  CERINȚE:

  • Studii superioare tehnice;
  • Experiență în domeniu minim 2 ani;
  • Cunoașterea limbii de stat, cunoștințe de limbă engleză reprezintă un avantaj;
  • Cunoștințe temeinice de operare cu PC;
  • Capacitate de a lucra în echipă și de relaționare interpersonală.

  OFERIM:

  • Dezvoltare profesională într-un mediu competent și dinamic;
  • Posibilități vaste de avansare profesională în baza competențelor și efortului;
  • Pachet salarial și social suficient de atractiv.

  Expediați CV-ul Dvs pe adresa:

  !Este obligatorie mențiunea postului pentru care se aplică

  Resurse Umane

  Tel.: 0 22 47 23 51

  Tel.: 0 22 47 61 76

  Tel.: 0 22 47 24 96

  www.introscop.m

  Va mulțumim anticipat pentru întelegerea că doar persoanele selectate vor fi invitate la interviu.

 3. Contabil-adjunct

  CONTABIL ADJUNCT

  RESPONSABILITĂȚI:

  • Organizează, coordonează și răspunde de desfășurarea în mod eficient a activității financiar-contabile a societății;
  • Urmărește înregistrarea cronologică și sistematică în contabilitate a tuturor operațiunilor patrimoniale;
  • Dezvoltă planuri financiare anuale de lungă perspectivă;
  • Gestionează și înregistrează documentele contabile, facturi, plăți, rapoarte financiare;
  • Prezintă rapoarte privind circulația fondurilor bănești.

  CERINȚE:

  • Studii economice superioare;
  • Experiență în domeniu minim 3 ani;
  • Cunoașterea actelor normative și a legislației în domeniu;
  • Cunoașterea limbii de stat, cunoașterea limbii engleze și limbii ruse la nivel mediu;
  • Cunoștințe temeinice de operare cu PC și cu softurile specializate de evidenţă contabilă;
  • Bune abilități de comunicare, capacitate de a lucra în echipă și spirit inovator;
  • Bune abilități de analiză, sinteză și evaluare;

  Program de lucru:

  Luni- vineri: 8:30 – 17:30

  OFERIM:

  • Dezvoltare profesională într-un mediu competent și dinamic;
  • Pachet salarial și social suficient de atractiv.

  Expediați CV-ul Dvs pe adresa:

  !Este obligatorie mențiunea postului pentru care se aplică

  Resurse Umane

  Tel.: 0 22 47 23 51

  Tel.: 0 22 47 61 76

  Tel.: 0 22 47 24 96

  www.introscop.md

  Va multumim anticipat pentru intelegerea ca doar persoanele selectate vor fi invitate la interviu.

   

 4. Programator 1C

  PROGRAMATOR 1C

  Responsabilități:

  • Implementează programe pe baza platformei 1C: Versiunea 8, conform caietului de sarcini;
  • Proiectează structura de date, arhitectura bazelor de date în cadrul platformei 1C: Versiunea 8;
  • Colectează și administrează versiunile produselor software;
  • Implementează în program noile soluții de modul.

  Cerințe:

  • Studii superioare (programare);
  • Experiență în domeniul programării 1C;
  • Cunoaște platforma 1C: Versiunea 8 și limbajul de programare;
  • Cunoașterea limbii de stat, cunoașterea limbii engleze la nivel mediu;
  • Cunoștințe temeinice de operare cu PC.

  Oferim:

  • Dezvoltare profesională într-un mediu competent și dinamic;
  • Pachet salarial și social suficient de atractiv.

  Expediați CV-ul Dvs pe adresa:

  Resurse Umane

  Tel.: 0 22 47 23 51

  Tel.: 0 22 47 61 76

  Tel.: 0 22 47 24 96

   

 5. Inginer Calitate

  INGINER CALITATE

  Departament Producere Mecanică

  RESPONSABILITĂȚI:

  Elaborarea și asigurarea realizarii obiectivelor de calitate ale întreprinderii în vederea satisfacerii cerințelor de la client.

  CERINȚE:

  • Studii superioare tehnice;
  • Cunoașterea limbii de stat; cunoștințe de limba engleză nivel mediu;
  • Cunoștințe temeinice de operare cu PC;
  • Abilități de analiză și evaluare;
  • Capacitate de relaționare interpersonală;
  • Orientare către client și capacitate de colaborare.

  OFERIM:

  • Dezvoltare profesională într-un mediu competent și dinamic;
  • Posibilități vaste de avansare profesională în baza competențelor și efortului;
  • Pachet salarial și social suficient de atractiv.

  Expediați CV-ul Dvs pe adresa:

  !Este obligatorie mențiunea postului pentru care se aplică

  Resurse Umane

  Tel.: 0 22 47 23 51

  Tel.: 0 22 47 61 76

  Tel.: 0 22 47 24 96

  www.introscop.md

  Va mulțumim anticipat pentru întelegerea că doar persoanele selectate vor fi invitate la interviu.

 6. Psiholog

  PSIHOLOG

  RESPONSABILITĂȚI:

  • Asigură asistență în problemele legate de relațiile între angajați;
  • Mediază eventualele situații de natură conflictuală și facilitează comunicarea;
  • Concepe proceduri și alte documente specifice pe probleme de relații de muncă.

  CERINȚE:

  • Studii superioare în domeniul psihologiei;
  • Experiență în domeniu minim 2 ani;
  • Cunoașterea limbii de stat; cunoștințe de limba engleză nivel mediu;
  • Cunoștințe temeinice de operare cu PC;
  • Excelente abilitati de comunicare, lucru in echipa, inovare, negociere;
  • Abordare profesionistă.

  OFERIM:

  • Dezvoltare profesională într-un mediu competent și dinamic;
  • Pachet salarial și social suficient de atractiv.

  Expediați CV-ul Dvs pe adresa:

  !Este obligatorie mențiunea postului pentru care se aplică

  Resurse Umane

  Tel.: 0 22 47 23 51

  Tel.: 0 22 47 61 76

  Tel.: 0 22 47 24 96

  www.introscop.md

  Va multumim anticipat pentru intelegerea ca doar persoanele selectate vor fi invitate la interviu.

 7. Promoter

  PROMOTER

  Căutăm persoane dinamice, energice și entuziaste.

  Responsabilități:

  • Atragerea și oferirea de consultații potențialilor angajați.

  Cerințe:

  • Cunoașterea limbilor română și rusă;
  • Studii medii de specialitate sau student;
  • Grafic de muncă 8 ore, 5 zile pe săptămînă;
  • Abilități de comunicare și convingere;
  • Nu este obligatorie experiența de muncă

  Se oferă:

  • Pachet social întreg;
  • Salariu competitiv plus bonusuri.

  Completați formularul de angajare și expediați-l:

  Formularul de angajare îl găsiți la sediu str. Meșterul Manole, 20, sect. Ciocana, îl solicitați de la pază sau îl puteți descărca accesînd aici cuvîntul ”Formular”.

  Resurse Umane

  Tel.: 0 22 47 23 51

  Tel.: 0 22 47 61 76

  Tel.: 0 22 47 24 96

  www.introscop.md

 8. Inginer pentru pregătirea producției (Manager logistică)

  Inginer pentru pregătirea producției (Manager logistică)

       SA Introscop – cea mai mare companie producătoare de cablaje auto din Chișinău, angajează Inginer pentru pregătirea producției.

  Principalele atribuții:

  • Asigură verificarea calitativă și cantitativă a materialelor recepționate;
  • Asigură evidența fluxului de materiale din magazie în producție și transferul produselor finite din producție în magazie;
  • Ține evidența livrărilor;
  • Stabileste planul de lucru pentru magazineri, lista sarcinilor de indeplinit si monitorizeaza realizarea acestora.

  Cerințele candidatului ideal:

  • Studii superioare tehnice;
  • Cunoașterea limbii de stat; cunoștințe de limba engleză reprezintă un avantaj;
  • Cunoștințe temeinice de operare cu PC;
  • Bune abilități de analiză și sinteză.

  Oferim:

  • Dezvoltare profesională într-un mediu competent și dinamic;
  • Pachet salarial și social atractiv.

  Expediați CV-ul Dvs pe adresa:

  ! Este obligatorie menţiunea postului pentru care se aplică.

  Resurse Umane

  Tel.: 0 22 47 23 51

  Tel.: 0 22 47 61 76

  Tel.: 0 22 47 24 96

  www.introscop.md

  Vă mulțumim anticipat pentru înțelegerea că doar persoanele selectate vor fi invitate la interviu.

 9. Conducător auto (șofer)

  Conducător auto (șofer)

       SA Introscop – cea mai mare companie producătoare de cablaje auto din Chișinău, angajează Conducător auto (șofer).

  Principalele atribuții:

  • Conduce automobilul Directorului General și al companiei în deplină siguranță;
  • Respectă ierarhia, este politicos și păstrează confidențialitatea informației;
  • Respectă Regulamentul Circulației Rutiere;
  • Administrează și întreține starea tehnică a mașinii încredințate;
  • Răspunde de alimentarea cu consumabile a autovehicului;
  • Îndeplinește sarcinile indicate de către angajator ce presupun deplasarea de la sediul firmei.

  Cerințele candidatului ideal:

  • Studii medii absolvite; studii superioare constituie un avantaj;
  • Deținere permis de conducere- categoria B, C, D, E;
  • Minimum 3 ani de experiență pe un post similar;
  • Cunoașterea limbii de stat/rusă, limba engleză reprezintă un avantaj;
  • Seriozitate și disciplină în muncă;
  • Persoană calmă, punctuală, organizată, serioasă;
  • Disponibilitate pentru program prelungit.

  Oferim:

  • Desfășurarea activității într-un mediu competent și dinamic;
  • Pachet salarial și social motivant.

  Expediați CV-ul Dvs pe adresa:

  ! Este obligatorie menţiunea postului pentru care se aplică.

  Resurse Umane

  Tel.: 0 22 47 23 51

  Tel.: 0 22 47 61 76

  Tel.: 0 22 47 24 96

  www.introscop.md

  Vă mulțumim anticipat pentru înțelegerea că doar persoanele selectate vor fi invitate la interviu.

   

 10. Specialist relații publice

  Specialist relații publice

       SA Introscop – cea mai mare companie producătoare de cablaje auto din Chișinău, angajează Specialist relații publice.

  Principalele atribuții:

  • Elaborează și implementează strategii de comunicare și relații publice, conform obiectivelor proiectului;
  • Identifică instrumente și modalități de monitorizare și îmbunătățire a imaginii întreprinderii în societate;
  • Elaborează și implementează planul de promovare al evenimentelor proiectului;
  • Desfășoară activități de cercetare, colectare, prelucrare, analiză și sinteză a informațiilor;
  • Editează și distribuie comunicate de presă, prezentări ale companiei, articole pentru website, ziare, broșuri;
  • Întocmește, crează și selectează materiale scrise, video, foto, audio pentru organizarea eventualelor evenimente ale companiei;
  • Organizează evenimente și campanii de comunicare (tîrguri de cariere, teambuilding-uri, aniversări ale companiei).

  Cerințele candidatului ideal:

  • Studii superioare absolvite (jurnalism, relații publice, marketing);
  • Experiența în domeniu constituie un avantaj;
  • Cunoașterea limbii de stat/rusă, limba engleză reprezintă un avantaj;
  • Abilități excelente de comunicare și organizare;
  • Seriozitate și disciplină în muncă;
  • Persoană calmă, punctuală, organizată, serioasă;

  Oferim:

  • Desfășurarea activității într-un mediu competent și dinamic;
  • Pachet salarial și social motivant.

  Expediați CV-ul Dvs pe adresa:

  ! Este obligatorie menţiunea postului pentru care se aplică.

  Resurse Umane

  Tel.: 0 22 47 23 51

  Tel.: 0 22 47 61 76

  Tel.: 0 22 47 24 96

  www.introscop.md

  Vă mulțumim anticipat pentru înțelegerea că doar persoanele selectate vor fi invitate la interviu.